משלוחים מהיום להיום עד השעה 12:00

תקנון אתר

מי אנחנו:

אתר gatakiva.com  (להלן: “האתר”) של גת עקיבא (להלן: “החברה”), החברה מובילה בתחום מכירת צמחי גת –השימוש באתר:

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו ללא כל סייג.

תנאי השימוש:

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

הוראות תקנון:

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שתעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בין הלקוח לבעלי האתר. לפיכך, כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה /ואו האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

נבהיר כי האמור בתקנון זה מנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות אך מתייחס לכל אחד מכם באופן אישי (זכר ונקבה כאחד).

מוסכם כי ספרי החברה והרישומים באתר יהוו ראיה לנכונות תוכנם.

זכויות היוצרים :

התכנים שבאתר מפורסמים על ידי החברה, כאשר חלק מהתמונות שבאתר נושאות זכויות יוצרים ומשכך איננו מאשרים הפצה ו/או העתקה ו/או שימוש בתמונות אלו ו/או בתכני האתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר ,המאמרים והרעיונות באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה.

צורת ומבנה האתר:

נציגי החברה רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

האתר לא יהיה אחראי לכל נוזקה שתועבר דרכו בין אם בשל כשל ברמת האבטחה ו/או בשל רשלנות ו/או מחדל, ובלבד שנוזקה זו לא הוחדרה בזדון על ידי החברה.

החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיכם האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ואתם מוותרים מראש על כל טענה בעניין.

האתר ונציגיו רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.

במסגרת השימוש באתר, החברה יכולה לאסוף סוגי מידע שונים. כאשר האתר יכול לאסוף מידע אודות כתובת ה IP שלך ומאפייני המכשיר ממנו הנך גולש – סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך וכיו”ב.

האתר גם אוסף מידע לגבי אופן השימוש שהנך עשה באתר – מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו”ב.

בעזרת המידע נוכל לנתח את התנועה והתנהגות הגולשים באתר, ובהתאם ונלמד להבין טוב יותר את הנושאים המעניינים אתכם. וזאת כדי שנוכל להציע לכם להבא את המוצרים המתאימים לכם ביותר ולשפר את חווית השירות.

 

רכישת מוצרים באתר:

אם הגעתם עד כאן משמע שביקשתם לרכוש מוצרים, ואנו שמחים בכך ואף מודים לכם על הרכישה – תתחדשו. להלן מספר כללים ביחס לרכישה;

המחירים באתר נקובים בשקלים וכוללים מע”מ ותקפים למועד ההזמנה בלבד, כאשר החברה אינה מתחייבת לשמור את מחיר המוצר בגין הזמנה שלא תשולם תמורתה בתוך 6 שעות ממועד ההזמנה.

המחירים אינם כוללים משלוח ועלות משלוח תתווסף בסיום הרכישה בהתאם לסוג המשלוח שתבקשו.

אנו רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויבו לפי המחירים המעודכנים.

החברה מתחייבת שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג’.

אנו רשאים להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, אנו רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. ייתכן כי מבצעים הקיימים באתר לא חלים לגבי רכישה בחנות הפיזית. האמור חל גם לגבי המקרה ההפוך – ייתכן ומבצעים בחנות הפיזית לא קיימים באתר.

אנו משתדלים מאוד לעדכן את כמות המוצרים שבאתר, אך לעיתים ישנם מצבים שבהם חסרים מוצרים כאלו ואחרים על אף שהם מופיעים באתר ובמקרה שכזה אנו שמורים על זכותנו לבטל את הרכישה ללא כל טענה ואו דרישה מכם.

לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המופיע באתר ולמסור את פרטי המוצר הנבחר, פרטי הלקוח, פרטי התשלום ואופן קבלת המוצר (דואר שליחים או איסוף עצמי). נציג החברה יאשר לכם טלפונית, שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושניתן להזמינו ויגבה תשלום באמצעות כרטיס אשראי.

ברכישת מוצר דרך האתר יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר. עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תישלח לכם הודעה המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את החברה בשום צורה.

לאחר הזמנת המוצר על ידכם תבוצע בדיקת מלאי של המוצר ובמידה והוא קיים במלאי יחויב כרטיס האשראי שלכם. יובהר כי יכולות לקרות טעויות בעניין המלאי וככל ואין את המוצר במלאי וחויבתם על כך, תזכה אתכם החברה בגובה החיוב ולא תהיה לכם כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

עוד נבהיר כי מסירת פרטיכם האישיים לחברת האשראי – תהיה בהתאם לתנאי חברות האשראי ו/או הסליקה השונות ועל פי תנאיהן ולחברה ו/א לאתר לא תהיה כל אחריות בעניין זה לרבות אם זלגו ו/או נגנבו ו/או שוכפלו פרטיכם.

היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – תהיה החברה רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין

אנו משתדלים שלא לשגות אך גם אנו בני אדם – ומשכך, במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, תפנה החברה או נציגים מטעמה אליכם, יעדכנו אתכם בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו לכם להחליט האם תרצו לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה ולא תסכימו – תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה לכם טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן בעניין זה.

נבהיר כי היות ומדובר במוצרים המצולמים בתנאי תאורה שונים עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים ולא תהיה לכם כל טענה בעניין.

אנו מבקשים מכם בכל לשון של בקשה לבדוק היטב כי הפרטים שאתם מזינים הם הפרטים הנכונים שכן הנושא באחריותכם המלאה. החברה אינה אחראית לאימות פרטיכם ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי נאלץ לחייב אתכם בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח.

אספקת מוצרים:

אספקת המוצרים תהיה באחת הדרכים שבהן בחרתם, באמצעות משלוח או באמצעות איסוף עצמי בשעות הפעילות כפי שמופיע בפרסומיים הרשמיים.

במידה ובחרתם בשליחות, הרי שהשליחות תבוצע בתנאי חברת השליחויות ועד ל-14 ימי עסקים (לא כולל שישי שבת וימי חג).

המשלוחים מבוצעים בשלב זה רק בתחומי הקו הירוק, כאשר אנו פועלים להרחיב שירות זה לכל תחומי הארץ, ומתנצלים מראש באם נפגעתם מכך.

המוצרים יסופקו למיקום שאותו כתבתם כאשר כל שינוי יבוצע מול חברת השליחויות ובהתאם לתנאיה.

דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום הראשון בגין המוצרים ויחויבו בכרטיס האשראי שלכם כתנאי לאספקתם.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור /ואו עיכוב כתוצאה מכוח עליון ו/או סגר ו/או ימי בידוד ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות תקלות בחברת השליחויות, ואתם מוותרים על כל טענה בעניין.

ברכישתכם דרך חברת משלוחים אתם מאשרים את תקנון חברת המשלוחים כפי שיהי בעת ביצוע ההזמנה, ובאחריותכם לברר את תנאיו באותה עת.

ככל וחלילה לא קיבלתם את המוצרים בפרק הזמן הנקוב – אנא הודיעו לנו ואנו נפעל מול חברת השליחויות לבירור הנושא – כאשר תעמוד לכם במקרה זה האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספכם חזרה – בכפוף להשבת המוצרים אלינו.

נבהיר כי בזמן אספקת המוצרים יכולה חברת השליחויות ו/או החברה לדרוש את נוכחות של בעל כרטיס האשראי כולל הצגת ת.ז. ו/או רישיון נהיגה וכן לדרוש את חתימתו – כתנאי לקבלת המוצרים.

 

אחריות:

מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו בחנות הפיזית במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל שלכם (לדוגמא – שלא שברתם ו/או שרטתם את המוצר). בהיעדר מוצר זהה, וזאת בכפוף להתקנת המוצר על ידי חשמלאי שמוסמך לכך, נזכה אתכם בסכום הרכישה.

ביטול עסקה :

רכשתם, התחרטתם – לא נורא. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

הביטול מותנה בכך שהמוצר הוחזר אלינו כשהוא ארוז באריזתו המקורית כאשר לא עשו בו כל שימוש, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה.

עוד מוסכם כי עלות המשלוח לא תושב בשום מקרה.

עוגיות – cookies:

האתר משתמש ו/או יכול להשתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.

האתר עלול להכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. החברה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת החברה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר.

אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטי הרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

שיפוי:

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

    Cart